Σε απρόσμενη μείωση των επιτοκίων προχώρησε η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας

 

Ειδικότερα, το βασικό καταθετικό επιτόκιο μειώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης στο 3%, ενώ το βασικό επιτόκιο δανεισμού μειώθηκε κατά 31 μονάδες βάσης στο 6%.