Από 2/7 χρέη Οικονομικού Διευθυντή στην Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής, Χρήστος Μονοχρήστου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.