Την τελευταία αναθεωρημένη μορφή του νόμου για την Κεντρική Τράπεζα, ενέκρινε το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας σηματοδοτώντας την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χορήγηση δανείου ύψους 15 δισ. δολαρίων.

Ο τροποποιημένος νόμος, που κατατέθηκε από την κυβέρνηση στις 21 Ιουνίου, έχει λάβει την έγκριση των διεθνών θεσμών. Η μεταρρύθμιση της λειτουργίας της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας (ΜΝΒ) αποτελούσε θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ της Βουδαπέστης και των διεθνών θεσμών επί αρκετούς μήνες.


Η ΕΕ και το ΔΝΤ είχαν διακόψει στα τέλη του 2011 τις διαπραγματεύσεις για τη χορήγηση δανείου στην Ουγγαρία, μετά την απόφαση της Βουδαπέστης, παρά τις επιφυλάξεις των εταίρων της, να υιοθετήσει νόμο που ενισχύει τον έλεγχο της κυβέρνησης επί της Κεντρικής Τράπεζας.


Η χώρα χρειάζεται το δάνειο αυτό ως εγγύηση για να δανειστεί με λιγότερο υψηλά επιτόκια στην αγορά ομολόγων.