Η Μπήτρος Συμμετοχική ανακοινώνει ότι τα Δ.Σ. των θυγατρικών της Μπήτρος Κατασκευαστική, Μπήτρος Ακίνητα, Κυκλαδική Ξενοδοχειακή Μπήτρος Μεταλλουργική Θεσσαλίας αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρίας από την πρώτη, με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30η Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Οι διαδικασίες συγχώνευσης αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2012. 

 

Η συγχώνευση των παραπάνω θυγατρικών εταιριών δεν θα έχει επίπτωση στην περιουσιακή διάρθρωση και τα αποτελέσματα της εταιρίας, καθώς οι θυγατρικές εταιρίες ήδη ενοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.