Δεκτή έκανε την παραίτηση του καθηγητή κ. Γεωργίου Μέργου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. η διοίκηση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ στη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Μέχρι την εκλογή αντικαταστάτη του, οι αρμοδιότητές του στην Επιτροπή Ελέγχου αναλαμβάνονται από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Σταύρο Φαφαλιό, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.