Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στον κλάδο του Εμπορίου φαίνεται πως καταλήγουν σε συμφωνία για το ύψος του κατώτατου μισθού στα 860 ευρώ. Όπως προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις, η υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης είναι κοντά.

 

Βασική θέση της ΕΣΕΕ στις συζητήσεις με την ΓΣΕΒΕΕ και την ΟΙΥΕ ήταν ο επαναπροσδιορισμός του μισθού του εμποροϋπαλλήλου, από 918,13 ευρώ στα 815 ευρώ, δηλαδή στα προ κρίσης επίπεδα και η διατήρηση του σε σταθερά επίπεδα μέχρι να βγει η χώρα από την παρούσα δύσκολη συγκυρία.
 

«Κύρια επιδίωξη της συνομοσπονδίας, με ειλικρινείς προθέσεις είναι να υπογραφεί μια κλαδική σύμβαση εμπορίου η οποία θα αποτρέψει με τη λήξη του χρόνου της μετενέργειας να υπάρξουν ανεξέλεγκτες μειώσεις των μισθών στον ιδιωτικό τομέα», τονίζει ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Β. Κορκίδης, σε ανακοίνωσή του.
 

Εκτός από τα εργασιακά θέματα, ιδιαίτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ και η τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους προς αυτές. Όπως υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία, το Δημόσιο δεν εξοφλεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, πλήττοντας την ρευστότητα των επιχειρήσεων, ενώ η υπόσχεση για μείωση του μη μισθολογικού κόστους «έχει μείνει μόνο στα χαρτιά».