Η JPMorgan Chase & Co. ανακοίνωσε το κλείσιμο πέντε funds στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος, εξαιτίας της μείωσης του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ στο 0%, όπως μεταδίδει το Bloomberg.  

 

Η τράπεζα ειδοποίησε τους πελάτες της ότι πλέον δεν θα δέχεται νέους επενδυτές ή νέα χρήματα, καθώς η μείωση του επιτοκίου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αρνητικές αποδόσεις για τους επενδυτές.


Οι περιορισμοί είναι προσωρινοί δήλωσε η εκπρόσωπος της τράπεζας, Kristen Chambers καθώς η τράπεζα θα εξακολουθήσει να επεξεργάζεται τις επιστροφές ή τις μεταφορές εκτός των funds ενώ περιοδικά θα επανεξετάζει τη δυνατότητα αποδοχής νέων χρημάτων.


Τα funds που επηρεάζονται είναι τα Euro Liquidity Fund, Euro Government Liquidity Fund, Euro Money Market Fund, Euro Liquid Market Fund και JPMorgan Series II Funds -- EUR.