Στο πλαίσιο μείωσης των θέσεων εργασίας και της περιστολής του μισθολογικού κόστους, αλλά και των γενικότερων δαπανών, ο τραπεζικός όμιλος Allied Irish Banks (AIB), ο οποίος πλέον τελεί υπό κρατικό έλεγχο, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κλείσει αρκετά υποκαταστήματα, με στόχο την επάνοδο στην κερδοφορία το 2014.


 

Οι ζημιές του ομίλου ΑΙΒ και άλλων ιρλανδικών τραπεζών αυξήθηκαν ιλιγγιωδώς, όταν «έσκασε» η φούσκα ακινήτων στην αγορά της χώρας. 


Ο όμιλος ανέφερε ότι θα παρέχει υπηρεσίες «μέσω του νεοσύστατου An Post», του ιρλανδικού ταχυδρομείου, «κάτι που θα οδηγήσει στη διακοπή της λειτουργίας υποκαταστημάτων», ο αριθμός των οποίων πάντως δεν διευκρινίζεται. Αρχικώς ο όμιλος AIB διέθετε 270 υποκαταστήματα.

  
Το ιρλανδικό δημόσιο «διέσωσε» τον AIB δανείζοντάς του 20 δισ. ευρώ και το 2011, ο τραπεζικός όμιλος τέθηκε υπό κρατικό έλεγχο.

  
Η νέα διοίκησή του προωθεί μισθολογικές περικοπές 15% και μείωση του προσωπικού κατά συνολικά 2.500 θέσεις εργασίας, περιλαμβανομένων και πρόωρων συνταξιοδοτήσεις.