Προκαταρκτική έκθεση για τα ευρήματα των επαφών της στην Κύπρο θα παρουσιάσει η τρόικα στη σημερινή συνεδρία του Eurogroup.


«Εφόσον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αναγκών, η βοήθεια από την ευρωζώνη θα δοθεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προσαρμογής που θα κτίζει στα μέτρα που ήδη λήφθηκαν από τις κυπριακές αρχές και συστάσεις που έγιναν στις 30 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», αναφέρεται.«Εφόσον προκύψει συμφωνία με τις κυπριακές αρχές, το πρόγραμμα θα πρέπει να εγκριθεί από το επόμενο Eurogroup, με εθνικές διαδικασίες και στη βάση αξιολόγησης της Επιτροπής σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το IMF, για τις οικονομικές ανάγκες και τους όρους που θα συνοδεύουν αυτή τη βοήθεια», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.