Την ανησυχία των αναλυτών προκάλεσε η απροσδόκητη υποχώρηση του πληθωρισμού στην Κίνα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της Κίνας, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Ιούνιο σε χαμηλό 29 μηνών, στο 2,2%, από 3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,6%. Οι αναλυτές ανησυχούν εάν συνεπάγεται απότομη μείωση της ζήτησης και εάν εγκυμονεί κίνδυνος αποπληθωρισμού για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.