Η Ρυθμιστική Αρχής Ενέργειας της Αλβανίας δήλωσε ότι παραχώρησε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην τοπική εταιρεία Gjo Power SpA.
Η άδεια επιτρέπει στην εταιρεία να λειτουργεί ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από τον σταθμό υδροηλεκτρικής ενέργειας Lapaj (13,62 μεγαβάτ) για 30 χρόνια. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ αμέσως.