Αύξηση 1,3% προκύπτει από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Γ..Τ.Κ) του μηνός Ιουνίου 2012, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2011, έναντι αύξησης 3,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

 

 

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2012, σε σύγκριση με τον Μάιο 2012, παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010 – Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 4,7%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

 

Ο Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εν. ΤΚ) του μηνός Ιούνιου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,0%, έναντι αύξησης 3,1%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

 

Ο Εν. ΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2012, σε σύγκριση με τον Μάιο 2012, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι μείωσης επίσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

 

Ο μέσος Εν. ΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010 – Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 1,9%, έναντι αύξησης 4,6%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.