Για τις 18/7 αναβλήθηκε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εικόνα - Ήχος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε σήμερα 6η Ιουλίου στην Πυλαία Θεσ/νίκης, στην έδρα της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

 

2. Σε περίπτωση μη εκλογής νέου Δ. Σ, απόφαση για το μέλλον της εταιρίας ήτοι την λύση και εκκαθάριση ή την δήλωση παύσης πληρωμών. 

 

Στη Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 63,83%% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 13.316.547 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 20.860.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών. 

 

Μετά την διαπίστωση ότι υπήρχε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία ως προς το πρώτο θέμα, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 63,83% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, πλην όμως δεν υπήρχε η εκ του νόμου απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα επί των εισηγμένων μετοχών για το δεύτερο και κρισιμότερο θέμα και γι’ αυτό τον λόγο και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες, αναβλήθηκε η συζήτηση των θεμάτων στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία έχει οριστεί για τις 18/7/2012 σύμφωνα με το από 5/6/2012 πρακτικό του Δ.Σ και τη σχετική πρόσκληση στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο κος Κ. Παπαθανασίου ενημέρωσε το σώμα ότι από τα έγγραφα που έχουν κοινοποιηθεί στην εταιρία και από τις οχλήσεις και διαμαρτυρίες που έχει δεχθεί η προσωρινή διοίκηση, προκύπτει ότι καταγγέλθηκαν από τους ιδιοκτήτες οι μισθώσεις: 1) των γραφείων, 2) του καταστήματος Ρετζικίου, 3) των καταστημάτων Τούμπας και 4) οι συμβάσεις leasing των καταστημάτων Τούμπας, Σαυρούπολης και αποθήκης Ωραιοκάστρου από την EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε, και επίκειται η αποβολή της εταιρίας, με κίνδυνο να απωλεσθούν τα εμπορεύματα και τα αρχεία που βρίσκονται εντός αυτών και προσέθεσε ότι καθόλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τον διορισμό της προσωρινής διοίκησης και μέχρι σήμερα, απετράπη δια παρακλήσεων η βίαιη αποβολή και η απώλεια των εμπορευμάτων. 

 

Με επιστολή του ο κ. Ευστράτιος Καλαμάντης με σημερινή ημερομηνία γνωστοποίησε ότι παραιτείται από τη θέση του υπευθύνου εταιρικών ανακοινώσεων και εξυπηρέτησης μετόχων που κατέχει στην εταιρία καθότι στο εξής θα απασχολείται σε άλλο εργοδότη. 

 

Ουδείς εκ των μετόχων πρότεινε νέο δ.σ ούτε εκδήλωσε ενδιαφέρον για την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης της εταιρίας. 

 

Οι παριστάμενοι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα να αναβάλουν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία έχει οριστεί για τις 18/7/2012 σύμφωνα με το από 5/6/2012 πρακτικό του Δ.Σ και τη σχετική πρόσκληση στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.