Οι προβλέψεις του Οργανισμού Οικονομικής Συενεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την οικονομική δραστηριότητα είναι δυσμενείς. Ο Οργανισμός εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα στις περισσότερες χώρες-μέλη του και ιδιαίτερα στην Ιταλία θα επιβραδυνθεί.

 

Επιπλέον, προβλέπει επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης σε μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία και οικονομική δραστηριότητα χαμηλότερη του μακροπρόθεσμου μέσου όρου τους για τις οικονομίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και για το σύνολο της Ευρωζώνης.Ο σχετικός δείκτης για την Ιταλία εμφανίζει μια ισχυρότερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΟΟΣΑ. 
 

Για την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και την Ρωσία, οι δείκτες καταγράφουν διατήρηση της δυναμικής, μολονότι παραμένουν χαμηλότερα του μακροπρόθεσμου μέσου όρου τους.