Περισσότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκαν οι εξαγωγές της Γερμανίας τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας.

 

Ειδικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 3,9%, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν αύξηση 0,2%. Τον Απρίλιο, οι εξαγωγές είχαν παρουσιάσει μείωση της τάξης του 1,7%.


Επιπλέον, το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας ανήλθε στα 15,3 δισ. ευρώ από 14,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.