Στο 51,3% μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουνίου, από 53,3% τον Μάιο, ενώ η συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών αυξήθηκε στο 47,3%, από 45,4%.

Τον Ιούνιο 2012 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 53,47 εκατ. ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους 52,13 εκατ.


Η αξία συναλλαγών του Ιουνίου 2012 έφτασε τα 1.040,87 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση κατά 1,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.060,52 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με τον Ιούνιο 2011 που η αξία συναλλαγών ήταν 1.818,74 εκατ., σημειώθηκε πτώση της τάξης του 42,8%.


Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Ιουνίου 2012 ήταν 52,04 εκατ. ευρώ, αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (48,21 εκατ. ευρώ) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (86,61 εκατ. ευρώ).


Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2012 ανήλθε στις 39.628 έναντι 34.547 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο 2011 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 44.883).


Τον Ιούνιο 2012 δημιουργήθηκαν 2.521 νέες μερίδες επενδυτών έναντι 1.825 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.


Η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 24,53 δισ. ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 21,43 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 14,4% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 49,23 δισ., σημειώθηκε μείωση 50,2%.