Τη συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου της Αστήρ Παλάς, μέλη του οποίου εξελέγησαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 29.06.2012, ανακοίνωσε η εταιρεία.

 

Ειδικότερα, το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε στις 5.07.2012 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

 

1.Πέτρος Χριστοδούλου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

2.Άνθιμος Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

3.Πολυχρόνης Γριβέας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

 

4.Βασίλειος Δουλτσίνος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

 

5.Δημήτριος Δημόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

6.Κωνσταντίνος Μίχαλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

7.Παύλος Μυλωνάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

8.Αθανάσιος Μαρτίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

9.Ιωάννης Συγγελίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

10.Γεώργιος Προκοπίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από 5.07.2012 μέχρι την 30.06.2014.