Η Creta Farms διακρίθηκε με μία ακόμα πιστοποίηση, η οποία προέρχεται από τον φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance Ελλάδος (LRQA) και αφορά την εφαρμογή νέων προτύπων στις εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Ρέθυμνο.

Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η Creta Farms διαθέτει πλέον 7 πιστοποιήσεις που αφορούν τον κλάδο παραγωγής τροφίμων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.


Πιο συγκεκριμένα, η Creta Farms πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO TS/22002-1:2009, που αφορά τα Προαπαιτούμενα Προγράμματα Ασφάλειας τροφίμων για τη Παραγωγή των Τροφίμων. Επίσης, η εταιρεία πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο FSSC 22000:2010, το οποίο αφορά σχήμα Πιστοποίησης για Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων και περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του ISO 22000:2005, ISO TS/22002-1:2009 και τις επιπλέον απαιτήσεις του FSSC 22000.Το πρότυπο FSSC 22000: 2010 αποτελεί σημαντική διάκριση για τη Creta Farms, καθώς είναι αποδεκτό από κορυφαίες εταιρίες τροφίμων ανά τον κόσμο. Το πρότυπο αφορά στην κάλυψη των απαιτήσεων των χωρών συνεργασίας της Creta Farms, στο πλαίσιο της εξαγωγικής της δραστηριότητας, καθώς λαμβάνει υπόψη του την εφαρμογή απαιτητικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων.


Η συγκεκριμένη πιστοποίηση από την LRQA είναι η 7η κατά σειρά πιστοποίηση της Creta Farms στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της εταιρείας στην παραγωγή άριστων ποιοτικά προϊόντων, σε ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης. Παράλληλα, η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO TS/22002 επισφραγίζει τη συνεργασία της Creta Farms με τον φορέα LRQA.