Από τις 4/9 οι μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της από 4 Μαΐου ανακοίνωσης της εταιρείας, σχετικά με τη συμπλήρωση του Οικονομικού Ημερολογίου της χρήσης 2012 και της από 22/6/2012 εγκριτικής απόφασης με αρ. Κ2-4453 του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επί των αποφάσεων 11 και 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της  24ης Μαΐου, για την επιστροφή κεφαλαίου και τη διανομή δωρεάν μετοχών, η εταιρεία επικαιροποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο ως εξής:
 

Αποκοπή Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου: Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της εταιρείας.

Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου: Οι Μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 6 Σεπτεμβρίου 2012 (record date).

Έναρξη Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης η οποία θα πιστώσει τους λογαριασμούς των Χειριστών. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Αποκοπή Δικαιώματος λήψης δωρεάν μετοχών: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της εταιρείας.

Δικαιούχοι λήψης δωρεάν μετοχών: Οι Μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 7 Σεπτεμβρίου 2012 (record date).

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων δωρεάν μετοχών: Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Επενδυτικό Κοινό.