Το «δίχτυ προστασίας» υπέρ των ανέργων, που είχε «στήσει» ήδη από το 2010, επεκτείνει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι βασική του μέριμνα είναι ο άνθρωπος και όχι απλά οι αριθμοί.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε μια εποχή που το ζητούμενο -και- για τις Τράπεζες είναι να δείξουν στην πράξη το ανθρώπινό τους πρόσωπο, το ΤΤ επεκτείνει έως τις 30 Απριλίου 2013 το πρόγραμμα «Προστατεύω τους Ανέργους», το οποίο προβλέπει την αναστολή της καταβολής δόσεων δανείων σε υφιστάμενους πελάτες, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας.


Η ρύθμιση, στη βάση της οποίας ο άνεργος θα κληθεί να ξαναπληρώσει δόση για το δάνειό του τον Ιούλιο του 2013, έρχεται να ανακουφίσει χιλιάδες καταναλωτές, που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αδυνατούν να καλύψουν βασικές οικονομικές τους ανάγκες.


«Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημιούργησε το προϊόν «Προστατεύω τους Ανέργους» το 2010. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα να προσφέρουμε προϊόντα για τη στήριξη των πελατών μας, ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης που διατηρούμε διαχρονικά μαζί τους» σχολίασε ο πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Κλέων Παπαδόπουλος. Στη βάση του προγράμματος «Προστατεύω τους Ανέργους» η ρύθμιση δανείου προβλέπει:

-έως 12 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα καταναλωτικά δάνεια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου.

-έως 24 μήνες αναστολή καταβολής δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια, με δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου έως 5 έτη.


Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, το δάνειο θα εκτοκίζεται με το συμβατικό επιτόκιο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται ακόμα και στην περίπτωση όπου ο ένας από τους συνδικαιούχους του δανείου είναι άνεργος.


Εάν κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές (μέχρι 89 ημέρες) προσφέρονται στον πελάτη οι παρακάτω επιλογές:

-Άμεση καταβολή αυτών -Καταβολή αυτών σε ισόποσες πληρωμές κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος
 
-Καταβολή μόνο τόκων (που δημιουργήθηκαν από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές) σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος χωρίς ο πελάτης να καταβάλλει τόκους υπερημερίας.