Στους ρυθμούς απόδοσης του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων και αναστολών, που αφορούν τους διαγωνισμούς και τις συμβάσεις για τα μεγάλα δημόσια έργα και τις προμήθειες, επικεντρώθηκαν τα μέλη της τρόικας κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σύμφωνα με αντιπρόεδρο και πρόεδρο του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Κωνσταντίνο Μενουδάκο «πρέπει να έμειναν ικανοποιημένοι από τους ρυθμούς εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων, που αφορούν τις συμβάσεις για τα μεγάλα δημόσια έργα και τις προμήθειες».
Όπως υπογράμμισε ο κ. Μενουδάκος, οι ρυθμοί εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων είναι «πάρα πολύ καλοί» και εγκαίρως εκδικάζονται, μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσης τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν παρέλειψε, επίσης, να αναφέρει ότι μεγάλος αριθμός υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, που αφορούν δημόσια έργα, έχουν αποκεντρωθεί και μεταφέρθηκαν στα Διοικητικά Εφετεία.


Ενδεικτικά ο πρόεδρος του Ε΄Τμήματος ανέφερε ότι, το 2010, εκδόθηκαν 541 αποφάσεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, το 2011, εκδόθηκαν 269 αποφάσεις και, το τρέχον έτος (έως σήμερα) εκδόθηκαν 82 αποφάσεις. Ακόμη, η τρόικα επιδίωξε να πληροφορηθεί εάν υπάρχουν προβλήματα δυσλειτουργίας κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν μεγάλα δημόσια έργα, προμήθειες, επενδύσεις, περιβαλλοντικές μελέτες κατασκευής μεγάλων έργων, κ.λπ. Μάλιστα, οι δικαστές ερωτήθηκαν εάν μπορούν να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις προκηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών και τη σύναψη των συμβάσεων.


Αναφερόμενος ο κ. Μενουδάκος στις φορολογικές υποθέσεις που εκκρεμούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τόνισε ότι ο αριθμός καταθέσεων των αιτήσεων ακυρώσεων από ιδιώτες έχει μειωθεί σημαντικά. Αντίθετα, πρόσθεσε, έχουν αυξηθεί τα ένδικα μέσα που ασκεί το Δημόσιο σε φορολογικές υποθέσεις, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το δικαστήριο και το Δημόσιο να «μπλοκάρει» την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης, αλλά και την είσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσών.