Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 94 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση της Groupama S.A., μετόχου της Groupama Φοίνιξ Ασφαλιστικής, που συγκλήθηκε στις 14 Ιουνίου 2012, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Η ανακεφαλαιοποίηση αυτή ενισχύει σημαντικά τη φερεγγυότητα της Groupama Φοίνιξ, η οποία υπερκαλύπτει πλέον τις απαιτήσεις των ισχυουσών διατάξεων, τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με το ειδικό καθεστώς των ασφαλιστικών εταιριών που εποπτεύει, όσο και του υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τις ανώνυμες εταιρίες εν γένει. 


Στην ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται επίσης ότι η υπερκάλυψη αυτή εξασφαλίζεται ακόμη και χωρίς να ληφθεί υπόψη η ευνοϊκή ρύθμιση της Εποπτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των ελληνικών ομολόγων για τη χρήση του 2012, καθώς και ότι η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας ενισχύθηκε περαιτέρω από την επικερδή διάθεση τίτλων αξιών. 


Ο κ. Bertrand Woirhaye, Γενικός Διευθυντής της Groupama Φοίνιξ, δήλωσε: «Η απόφαση αυτή, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη συνειδητή συμμετοχή μας στο PSI, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του Ομίλου Groupama στο μέλλον της ελληνικής του θυγατρικής, παρά τη δύσκολη συγκυρία, καθώς και την ικανότητα της εταιρίας μας να τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στους ασφαλισμένους. Τέλος, ενισχύει τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δυναμική εξέλιξη που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά».