Τον καθηγητή Γεώργιο Ζανιά εξέλεξε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ως νέο μη Εκτελεστικό Μέλος και ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπως είχε ανακοινωθεί στο Δελτίο Τύπου της 28.06.2012.