Το ποσό του 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα από αυτό της προηγούμενης έκδοσης του Ιουνίου. 

 

Ειδικότερα, το μεσοσταθμικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,70% έναντι 4,73% της προηγούμενης έκδοσης, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
 

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,16 φορές έναντι συντελεστή κάλυψης 2,14 στην προηγούμενη δημοπρασία της 12ης Ιουνίου.