Στη δημιουργίας Διεύθυνσης Ανάπτυξης προχώρησε η διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
Προϊστάμενος της νέας Διεύθυνσης ορίστηκε ο Παναγιώτης Θεοδοσίου, διευθυντής έως σήμερα του ΣΕΜΠΟ. Παράλληλα έγινε αλλαγή στα πρόσωπα των παρακάτω Διευθυντών ως εξής:

Ο κ. Αστέριος Μπρόζος (έως τώρα Δ/ντής Διοικητικού )ορίσθηκε Διευθυντής του Συμβατικού Λιμένα.

Ο κ. Αθανάσιος Ναζλίδης (έως τώρα Δ/ντής Συμβατικού Λιμένα) ορίσθηκε Διευθυντής του ΣΕΜΠΟ.

Η θέση της Διεύθυνσης Διοικητικού θα καλυφθεί σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.