Υποχώρηση 0,3%, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, κατέγραψαν το Μάιο οι ελληνικές εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών. 

 

Ειδικότερα, μετά τις εκτιμήσεις για υποχώρηση κατά 0,3% τον περασμένο Απρίλιο, αντίστοιχη μείωση (-0,3%) προκύπτει, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, για τις ελληνικές εξαγωγές (από το 1,4 δισ. ευρώ το Μάιο του 2011 στο 1,38 δισ. ευρώ φέτος) και το Μάιο. 


Όσον αφορά στα στοιχεία των εξαγωγών, η μείωση προέρχεται και πάλι από τις χώρες της Ε.Ε. (-4,9%), όταν οι αποστολές προϊόντων προς τις Τρίτες Χώρες διατηρούν αυξητικούς ρυθμούς της τάξης του 7,3%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μερίδιο των χωρών της Ε.Ε. στις ελληνικές εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκε πλέον κάτω από το 64% (63,7%), ενώ το 2011 είχε φτάσει τους αντίστοιχους μήνες ως και το 72%. 


Ωστόσο, θετικό είναι το γεγονός ότι σε επίπεδο δωδεκαμήνου (Ιούνιος 2011-Μάιος 2012), οι ελληνικές εξαγωγές παραμένουν σε θετικό έδαφος και κινούνται κατά 5,2% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιούνιος 2010-Μάιος 2011 και πάντοτε εντός των ορίων της πρόβλεψης του ΠΣΕ για αύξηση εξαγωγών στο τέλος του 2012, της τάξης του 4-6%.


Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι παρά τη συνολική μείωση του Μαΐου, η πλειοψηφία των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, σε επίπεδο κυριότερων κατηγοριών, κινείται ανοδικά. Πιο αναλυτικά, αύξηση εξαγωγών παρατηρείται στα Τρόφιμα, στα Ποτά-Καπνός, στις Πρώτες Ύλες, τα Χημικά και τα εμπιστευτικά προϊόντα. 

 
Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν το Μάιο τα Λάδια, τα Βιομηχανικά Προϊόντα και τα Μηχανήματα. Χαρακτηριστικό είναι δε ότι οι ρυθμοί πτωτικών πιέσεων στα βιομηχανικά προϊόντα περιορίστηκαν αρκετά σε σχέση με τον περασμένο Απρίλιο. 


Αναφορικά με τις εισαγωγές, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το Μάιο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.682,2 εκατ. ευρώ έναντι 2.765,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση 3,0%. 


Σε επίπεδο δωδεκαμήνου Ιουνίου 2011 - Μαΐου 2012, η αξία των εισαγωγών παρουσίασε μείωση 11,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2010 - Μαΐου 2011. 


Όπως σημειώνεται ωστόσο, για πρώτη φορά από το 2009 οι ελληνικές εξαγωγές καταγράφουνυποχώρηση σε δύο συνεχόμενους μήνες, όταν δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή, ενδεικτικό στοιχείο των συνεπειών της αβεβαιότητας που επικρατούσε στις διεθνείς αγορές κατά την προεκλογική περίοδο στη χώρα. 


Όπως τόνισε, μιλώντας στο περιθώριο της παρουσίασης της Πρωτοβουλίας Σπίτι των Ελλήνων- Λονδίνο 2012, για την προβολή της Ελλάδας και των ελληνικών προϊόντων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, που τελεί υπό την αιγίδα και του ΠΣΕ, η πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Χριστίνα Σακελλαρίδη «τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις εκκλήσεις του εξαγωγικού κόσμου για συγκλίσεις, συναινέσεις και συνεργασίες, σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στους εμπορικούς μας εταίρους και ειδικά τους Ευρωπαίους». 


Όπως τόνισε η κ. Σακελλαρίδη: «Η μείωση των εξαγωγών πρέπει άμεσα να ανατραπεί και το κύρος της χώρας να επανακτηθεί, με σαφή μηνύματα αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει άμεσα να ενισχυθεί η ρευστότητα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και συνολικά της εγχώριας αγοράς, με παράλληλη προώθηση των μεταρρυθμίσεων εκείνων σε φορολογικό και διοικητικό επίπεδο, που θα επιτρέψουν την προσέλκυση επενδύσεων και διεθνών συνεργασιών για την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας, ώστε να δημιουργηθεί κοινωνικό μέρισμα, με δικαιούχους όλους τους Έλληνες». 


Η ίδια συμπλήρωσε ότι «αποτελεί κοινό τόπο τόσο των αρμόδιων Υπουργών, όσο και των ξένων ειδικών, η προτεραιότητα στη στήριξη της εξωστρέφειας συνολικά και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας ειδικότερα, με μέτρα άμεσου θετικού αντικτύπου, όπως οι επιστροφές ΦΠΑ, η άρση γραφειοκρατικών εμποδίων και η εδραίωση ενός φιλοαναπτυξιακού και δίκαιου φορολογικού συστήματος».