Στη σύσταση κοινοπραξίας, με την επωνυμία Cy Stream Consortium, προχώρησαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά συγκροτήματα της Κύπρου.

Σκοπός είναι η ανάληψη της κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού για τη μεταφορά στην ξηρά του φυσικού αερίου από το οικόπεδο Αφροδίτη στην κυπριακή ΑΟΖ.
Την κοινοπραξία ίδρυσαν οι όμιλοι Λευκαρίτη, Λανίτη, Ιωάννου και Παρασκευαΐδη, Φώτου Φωτιάδη, η εταιρεία Contempo Energy Ltd και το Ίδρυμα Αριστοτέλη Ωνάση.
Επίσης, συμμετέχει και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), η οποία διατηρεί το δικαίωμα να καταστεί πλήρες ιδρυτικό μέλος σε μεταγενέστερο στάδιο.


Η κοινοπραξία έχει ήδη υποβάλει προκαταρκτική πρόταση στην εξ Υπουργών επιτροπή για το φυσικό αέριο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη συγκεκριμένη στρατηγική πρωτοβουλία προωθείται η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΑΗΚ να αποκτήσουν γρήγορη πρόσβαση στο φυσικό αέριο και ως εκ τούτου φθηνότερη ενέργεια για τους Κύπριους καταναλωτές, το συντομότερο. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι επιδιώκεται η δημιουργία τοπικής βιομηχανίας αξιοποίησης των φυσικών πόρων της Κύπρου, επιτυγχάνεται η εμπλοκή κυπριακών επιχειρήσεων και πως οι θετικές επιπτώσεις στους τομείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης θα είναι άμεσες και δραστικές.