Αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέβαλε στις 22/6/2012 η Sciens Διεθνής Συμμετοχών, σε συνέχεια της από 15/6/2012 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.