Στην ανάκληση της οικοδομικής άδειας της Πόρτο Καρράς για την ανέγερση πολυτελών κατοικιών στην περιοχή Πόρτο Καρράς Σιθνωνίας προέβη η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής. 

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής με την υπ. αρ. πρωτ. 2137/9.7.2012 απόφασή της προέβη σε ανάκληση της υπ. αριθμ. 199/2010 οικοδομικής άδειας ανέγερσης «Οικίσκων πολυτελείας κατοικιών με πισίνα και υπόγειο» στην περιοχή «Πόρτο Καρράς» Σιθωνίας της θυγατρικής Πόρτο Καρράς Α.Ε., με την αιτιολογία ότι η άδεια αυτή εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης και κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων. 

 

Ωστόσο, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η εταιρεία θεωρεί ότι, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 23.11.2010 ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό, η οικοδομική άδεια 199/2010 είναι απολύτως σύννομη, η δε εταιρεία Πόρτο Καρράς προτίθεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της για την ακύρωση της υπ. αρ. πρωτ. 2137/9.7.2012 απόφασης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής».