Οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν στα τέλη Ιουνίου το ελάχιστο επίπεδο που απαιτείται σε ίδια κεφάλαια, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) σε έκθεση προόδου που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με την EBA, 27 τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν σε ύψος 94,4 δισ. ευρώ έχοντας ως καθορισμένο στόχο τα 76 δισ.

Για τέσσερις τράπεζες, οι οποίες δεν κατάφεραν να φτάσουν στην αναλογία του 9% των ιδίων κεφαλαίων, ελήφθησαν μέτρα «σημαντικών αναδιαρθρώσεων», διευκρίνισε η EBA, επικαλούμενη τις Oesterreichische Volksbank AG, Dexia, WestLB AG και Bankia. Η περίπτωση της ισπανικής αυτής τράπεζας θα «αντιμετωπίζεται ξεχωριστά εφεξής», όπως γίνεται και με τις ελληνικές τράπεζες.

«Με σεβασμό στις συστάσεις της ΕΒΑ, η μεγάλη πλειοψηφία των τραπεζών του αντιπροσωπευτικού δείγματος παρουσιάζει την αναλογία Core Tier 1 του 9% που απαιτείται», υπογράμμισε η ΕΒΑ.
«Για τα ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν ήταν σε θέση να φτάσουν το επίπεδο που απαιτείτο μέσω ιδιωτών επενδυτών, έχουν τώρα τεθεί σε ισχύ μέτρα για να διασφαλιστεί ότι θα ευθυγραμμιστούν με τις συστάσεις της EBA», συνέχισε.

Οι τράπεζες ενίσχυσαν τα ίδια κεφάλαιά τους διατηρώντας εισοδήματα, προχωρώντας σε αυξήσεις κεφαλαίου και σε ανακατανομή ενεργητικού, για ποσό 71,6 δισ. ευρώ.
«Η άσκηση αυτή δεν ερμηνεύτηκε σε μια μείωση των δανείων σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις ή σε χωρίς περιορισμό πωλήσεις ενεργητικού», καταλήγει η EBA.