Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11/7, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, η Γ.Σ. έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

 

Θέμα 1ο: Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, για θητεία ενός έτους - έως τη σύγκληση της επόμενης Τ.Γ.Σ. αρχικής ή επαναληπτικής - με μέλη τους κατωτέρω: 

 

1. Νικόλαο Στασινόπουλο, 

2. Ιωάννη Φικιώρη, 

3. Γεώργιο Γόντικα, ανεξάρτητο μέλος 

4. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο, 

5. Ευάγγελο Μουστάκα, 

6. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος 

7. Αθανάσιο Παπασπύρου, 

8. Francis Mer 

9. Jean-Pierre de Launoit. 

  

Θέμα 2ο: Εξέλεξαν ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τα κατωτέρω 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : 

 

1. Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου, ανεξάρτητο μέλος 

2. Αθανάσιο Παπασπύρου 

3. Χαράλαμπο Μεταξόπουλο