Η σημερινή έκθεση της Goldman Sachs για την ελληνική οικονομία επικεντρώνεται στη σημαντική πτώση του ελλείμματος εμπορικού ισοζυγίου στη χώρα και θέτει το ερώτημα αν πρόκειται για κυκλική προσαρμογή του ισοζυγίου ή διαρθρωτική μεταβολή. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση, το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο βαίνει προς ισοσκελισμό, γεγονός που εξηγείται από τη δραστική μείωση των εισαγωγών αλλά και την αύξηση των εξαγωγών. 

 

Ωστόσο, εμπνέει προβληματισμό το γεγονός ότι ακόμη και εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια διαθρωτική μεταβολή, συνήθως χρειάζονται χρόνια μέχρι να γίνει αισθητή η μεταβολή στο εμπορικό ισοζύγιο.


Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών με διψήφιους ρυθμούς, παρά το ασθενές οικονομικό περιβάλλον και τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο επιστροφής της Ελλάδας στη δραχμή, αποτελεί από μόνη της ισχυρή απόδειξη ότι έχει αρχίσει να αποκαθίσταται η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων.


Χειροπιαστή απόδειξη προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν οι προσαρμογές που έχουν συντελεστεί σε επίπεδο μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας. 
 

Όπως αναφέρει η έκθεση, έχει αρχίσει να διαφαίνεται κάποια πρόοδος προς την κατεύθυνση της εσωτερικής υποτίμησης και υπό αυτή την έννοια, η GS εκτιμά ότι μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη.