Είδος πολυτέλειας αποτελούν πλέον οι διακοπές όπως προκύπτει από τα στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτου Καταναλωτών.
Βάσει αυτών των στοιχείων το 69% των Ελλήνων φέτος από 62% πέρυσι, θα μείνουν στο σπίτι τους καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στα έξοδα των διακοπών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (31%) θα μειώσει το χρόνο των διακοπών.

Παράλληλα το 80% δηλαδή τέσσερις στους πέντε θα λείψουν λιγότερο από βδομάδα και θα επισκεφθούν είτε δικό τους εξοχικό είτε θα φιλοξενηθεί σε συγγενικό σπίτι.

Αναφορικά με τις προτιμήσεις, η θάλασσα συνεχίζει να συγκεντρώνει τις προτιμήσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων (80%), ενώ το βουνό κερδίζει μικρό «έδαφος» σε σχέση με παλαιότερες έρευνες συγκεντρώνοντας το 20%.

Τέλος, όπως έδειξε η έρευνα, απαγορευτικό είναι το κόστος των διακοπών για μια 4μελη οικογένεια. Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ, το ελάχιστο κόστος για διαμονή-διατροφή 15 ημερών μιας 4μελούς οικογένειας αγγίζει πλέον τα 3.000 ευρώ.