Αύξηση κατά 0,88% εμφάνισαν οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo στη χρήση Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012 παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και ανήλθαν στα 494,29 εκατ. ευρώ.


Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας «σήμερα οι 3.440 εργαζόμενοι, τα στελέχη και η διοίκηση των JUMBO ανταποκρίνονται στο στόχο για τη χρήση Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012. Η επιτυχία τους οφείλεται τόσο στη στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου για επενδύσεις σε νέα καταστήματα κατά την περίοδο της κρίσης όσο και στην καλύτερη απόδοση, σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, του ήδη υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων. Η Εταιρία παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες των καταναλωτών και παραμένει συνεπής στο κοινό προσφέροντας μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές».


Κατά τη 12μηνη οικονομική χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2012, ο Όμιλος λειτούργησε συνολικά 6 νέα υπερκαταστήματα από τα οποία 4 λειτουργούν στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία ανεβάζοντας τον πήχη για το δίκτυο καταστημάτων στα 58. Η διοίκηση ανταποδίδει την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι μέτοχοι, προαναγγέλλοντας ότι το θετικό πρόσημο στις πωλήσεις συνοδεύεται με θετικό πρόσημο και στα καθαρά κέρδη για τη χρήση που μόλις έληξε.


Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την 25.07.2012 η διοίκηση θα προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,21 ευρώ ανά μετοχή.