Περισσότερο από 50% μείωσαν τις καταθέσεις τους μίας ημέρας(overnight) στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), οι γερμανικές τράπεζες την πρώτη ημέρα που ίσχυσε η απόφαση της για επιβολή μηδενικού επιτοκίου στις συγκεκριμένες καταθέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΚΤ, οι τράπεζες διέθεσαν 325 δισ. ευρώ από τα ελεύθερα διαθέσιμά τους στην ίδια έναντι 800 δισ. ευρώ που είχαν τοποθετήσει την Τρίτη.


Η ΕΚΤ ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη τη μείωση τη μείωση του επιτοκίου για καταθέσεις μίας ημέρας στο μηδέν από το 0,25%, παράλληλα με τη μείωση του βασικού επιτοκίου της στο 0,75% από 1%. Η κεντρική τράπεζα ελπίζει ότι με αυτό το πρωτοφανές μέτρο θα τροφοδοτήσει την ενίσχυση του δανεισμού μεταξύ των τραπεζών, καθώς θα ενθαρρύνει την αναζήτηση από αυτές πιο επικερδών τοποθετήσεων για τα διαθέσιμά τους.


Ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντράγκι δήλωσε ότι δεν αναμένει το μηδενικό επιτόκιο να έχει σημαντική επίδραση στο τι θα κάνουν οι τράπεζες και άλλοι επενδυτές με τα διαθέσιμά τους.