Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των Κυπριακών Αερογραμμών ενέκρινε υπό όρους και κατά πλειοψηφία, η Ολομέλεια της Βουλής. Η αύξηση θα ανέλθει στο ποσό τω 45 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το κράτος, ως βασικός μέτοχος, θα καταβάλει τα 31 εκατ. ευρώ.

Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε, με 31 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον, να υιοθετήσει πρόταση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τμηματική αποδέσμευση του κονδυλίου για ενίσχυση του κεφαλαίου του κρατικού αερομεταφορέα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νικόλας Παπαδόπουλος εξήγησε ότι η πρόταση διαμορφώθηκε στη βάση επιφυλάξεων, που εξέφρασαν βουλευτές, για τη δυνατότητα του υφιστάμενου σχεδίου διάσωσης να πετύχει το στόχο και να καταστήσει την εταιρεία βιώσιμη και ανταγωνιστική.


Η πρόταση προβλέπει να παραχωρηθούν άμεσα 15 εκατ. ευρώ, υπό τον όρο ότι θα αντικατασταθούν ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.


Το υπόλοιπο μέρος του ποσού, με το οποίο το κράτος θα συμβάλει στην ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου των Κυπριακών Αερογραμμών, θα παραμείνει δεσμευμένο και θα κληθεί η εταιρεία εντός τριών μηνών να παρουσιάσει νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, με τη συμβολή ειδικών συμβούλων και τεχνοκρατών διεθνούς κύρους και εμβέλειας για την επίτευξη του στόχου.