Τα εύσημα της τρόικας απέσπασε η Ιρλανδία για την τήρηση των στόχων του μνημονίου, τονίζοντας ότι η η εφαρμογή του παραμένει δυναμική, παρά τις προκλήσεις.


Οι αξιωματούχοι της τρόικας δήλωσαν ότι είναι ουσιώδους σημασίας να διατηρήσει η Ιρλανδία τον έλεγχο των δαπανών της αλλά πάντως οι δυνατές προσπάθειες φοροείσπραξης έχουν προκαλέσει δημιουργία των εσόδων νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.


Οι προοπτικές ανάπτυξης της ιρλανδικής οικονομίας παραμένουν υποτονικές για το υπόλοιπο 2012 και τις αρχές του 2013.