Σύμβαση κατασκευής του έργου «Λιμάνι Γυθείου», συνολικού ποσού 14.457.850 ευρώ, υπέγραψε η Δομική Κρήτης με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στο ποσό των 22.160.000 ευρώ.