Την πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου του ΟΛΠ «Επέκταση επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας - νότιος προβλήτας λιμένος Πειραιώς», προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ δημοσίευσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Ο κύριος στόχος είναι να μετατραπεί το Λιμάνι του Πειραιά σε κόμβο κρουαζιέρας (hub) της Ανατολικής Μεσογείου, ο ΟΛΠ, αφού κατάρτισε όλες τις απαιτούμενες μελέτες, υπέβαλε τις προτάσεις του στο ΕΣΠΑ, οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση Y.A. (57534/ΕΥΣ6330/ 27.12.2011) το Δεκέμβριο του 2011. 


Το έργο αυτό, εντάσσεται πλέον στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας 1 (Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας), με προϋπολογισμό 220.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 187.000.000 ευρώ αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 33.000.000 ευρώ εθνική συμμετοχή. 


Για την εκτέλεση του έργου έχουν προβλεφθεί δύο φάσεις, ώστε μέχρι το 2015 να απορροφηθούν πόροι από το τρέχον ΕΣΠΑ. Αναμένεται να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες σε Αθήνα και Βρυξέλλες εντός του έτους, ώστε η κατασκευή του έργου να ξεκινήσει στις αρχές του 2013.


Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η κύρια αιτιολογία για την κατασκευή του μεγάλου έργου αυτού βρίσκεται: 


(α) στο βασικό ρόλο που έχει το λιμάνι του Πειραιά στη στήριξη της κρουαζιέρας μέσω της πλήρους παροχής υπηρεσιών (νερό, καύσιμα, τροφοεφόδια, επισκευές, παραλαβή λυμάτων κλπ.), υπηρεσίες που δεν παρέχουν τα άλλα λιμάνια κρουαζιέρας, και 


(β) λόγω του μεγέθους των νέας γενιάς κρουαζιερόπλοιων, τα οποία λόγω του μήκους τους δεν μπορούν να ελλιμενισθούν στις υπάρχουσες θέσεις του Κεντρικού Λιμένα. 


Με τη λειτουργία και των νέων θέσεων ελλιμενισμού, ο Πειραιάς καθίσταται το μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της Μεσογείου, προσδίδοντας επισκεψιμότητα και νέες θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 


Ήδη μέχρι το τέλος του 2012 θα παραδοθούν δύο νέες θέσεις ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων στην Ακτή Μιαούλη, οι οποίες επίσης χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ Αττικής, καθώς και δύο σύγχρονοι Σταθμοί Υποδοχής Επιβατών 9.500 τ.μ. 

 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κ. Γιώργος Ανωμερίτης: «Αναδεικνύουμε την κρουαζιέρα σε πυλώνα του θαλάσσιου τουρισμού και τον Πειραιά σε κέντρο Τουρισμού και Πολιτισμού. Τα συναρμόδια Υπουργεία και η Περιφέρεια Αττικής με τον Περιφερειάρχη κ. Ι. Σγουρό, κατανόησαν και βοήθησαν στο να δρομολογηθεί επιτέλους και στον Πειραιά ένα μεγάλο έργο. Μαζί με την Πολιτιστική Ακτή Πειραιά ο Τουρισμός και ο Πολιτισμός δίνουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές στον Πειραιά και την Αττική. Πρόκειται όμως για ένα έργο, που δίνει δύναμη και σε όλα τα περιφερειακά και νησιώτικα λιμάνια κρουαζιέρας, αφού χωρίς έναν σύγχρονο και μεγάλο κόμβο (hub) κρουαζιέρας στην Ελλάδα, όλη η δυναμική της κρουαζιέρας θα κινδύνευε προς όφελος τρίτων. Με το έργο αυτό, ένα ακόμα μεγάλο έργο του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης».