Στις 24/7/2012 ορίστηκε η β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πετζετάκις, καθώς η α’ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση που συνήλθε στις 12 Ιουλίου 2012 ματαιώθηκε λόγω μη επίτευξης της κατά το νόμο απαρτίας αφού δεν παρέστει κανένας μέτοχος, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.