Η Ιταλία, και έπειτα η Ιρλανδία, θα είχαν τους περισσότερους λόγους να αποχωρήσουν από την ευρωζώνη από ό,τι η Ελλάδα ή άλλες χώρες.

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων ανάλυση της Bank of America Merrill Lynch, η οποία υπενθυμίζει τον κίνδυνο οικειοθελούς αποχώρησης από το κοινό νόμισμα.


Βασιζόμενοι στην ανάλυση κόστους-απόδοσης και τη θεωρία παιγνίων οι αναλυτές της BofA David Woo και Αθανάσιος Βαμβακίδης αναφέρουν πως οι αγορές ίσως υποτιμούν το ενδεχόμενο οικειοθελούς αποχώρησης οικονομιών από την ευρωζώνη.


Όπως αναφέρουν η Γερμανία θα κατέβαλλε μεγάλες προσπάθειες για να μη διαλυθεί η ευρωζώνη, ωστόσο το περιθώριο κινήσεων της θα ήταν περιορισμένο.
Η Ιταλία, η Τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχει μία συντεταγμένη επιστροφή σε κοινό νόμισμα, διαφυλάσσοντας μέρος του οφέλους που θα είχε η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.


Η Γερμανία μπορεί μεν να αποχωρήσει εύκολα από την ΕΕ αφού μπορεί να επιβιώσει μόνη της, ωστόσο έχει τα λιγότερα κίνητρα από όλους επειδή οικονομία της θα βρισκόταν αντιμέτωπη με πολύ πιο αδύναμη ανάκαμψη, επιπτώσεις στους ισολογισμούς της και υψηλότερο κόστους δανεισμού.
Η Αυστρία, η Φινλανδία και το Βέλγιο έχουν επίσης λίγα κίνητρα αποχώρησης, όπως και η Ισπανία παρά το γεγονός ότι πλήττεται σημαντικά από την κρίση. Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση.


Σύμφωνα με την ανάλυση η Γερμανία θα είχε τεράστια κίνητρα να στηρίξει την Ιταλία ώστε να την κρατήσει εντός ευρώ -όμως, υποστηρίζει, λόγω του μεγέθους της ιταλικής οικονομίας, δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά. Αυτό επειδή η αποζημίωση για παραμονή της Ιταλίας στο ευρώ θα ήταν ακριβότερη για τους Γερμανούς και οι Ιταλοί θα δέχονταν πιο δύσκολα τους όρους που θα τη συνόδευαν. Συνεπώς σύμφωνα με την ανάλυση η Ιταλία θεωρείται ότι έχει περισσότερα κίνητρα για αποχώρηση από ό,τι η Ελλάδα.


«Εάν τα συμπεράσματά μας αποδειχθούν σωστά, τότε αυτό θα είχε μεγάλες συνέπειες στις αγορές τους επόμενους μήνες» είπαν οι αναλυτές.