Αύξηση 5,1% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) του μηνός Μαΐου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2011, έναντι αύξησης 6,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Μάιο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Απριλίου 2012, σημείωσε μείωση 1,9%, έναντι μείωσης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.


Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2011 – Μαΐου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2010 – Μαΐου 2011, παρουσίασε αύξηση 7,3%, έναντι αύξησης 6,2%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.


1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών μηνός Μαΐου 2012, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2012


Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,9%, το μήνα Μάιο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Απριλίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Μαΐου 2012, σε σύγκριση με το Μάιο 2011

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 5,1%, το μήνα Μάιο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Μαΐου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,6%.
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 9,1%.