Την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012 θα ανακοινώσει η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Το δελτίο τύπου και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμα από τις 9:30 πμ στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση www.sandb.com . 


Την ίδια ημέρα η διοίκηση της S&B θα διοργανώσει τηλε-συνδιάσκεψη για να συζητήσει τα αποτελέσματα με το επενδυτικό κοινό στις 4:00μ.μ. 


Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη τηλε-συνδιάσκεψη μέσω διαδικτύου (audio webcast) στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.sandb.com . Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγγραφούν απ’ ευθείας στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 10 λεπτά πριν την έναρξη της τηλε-συνδιάσκεψης.