Η Marfin Investment Group ανακοίνωσε ότι ματαιώθηκε η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 12/7 λόγω μη συγκεντρώσεως της απαιτούμενης κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας. 

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26.7.2012.