Χαμηλότερα του αναμενόμενου ήταν τα κέρδη του β' τριμήνου που ανακοίνωσε η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα από πλευράς στοιχείων ενεργητικού, η JPMorgan Chase & Co., εξαιτίας της τεράστιας ζημιάς προ φόρων στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων στα παράγωγα

 

Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο παραγώγων της τράπεζας εμφάνισε ζημιά προ φόρων 4,4 δισ. δολαρίων, αυξημένη κατά 2 δισ. δολάρια από την ανακοίνωση της 10ης Μαΐου.

 

Για το ίδιο διάστημα, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 4,96 δισ. δολάρια, ή 1,21 δολάρια ανά μετοχή, έναντι 5,43 δισ. δολάρια ή 1,27 δολάρια ανά μετοχή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.