Την επέκταση της συνεργασίας της  «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που ελέγχεται από την ΕΛΓΕΚΑ με την «PIRAEUS CONTAINER TERMINAL S.A.», ανακοίνωσε ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ.

 

Η επέκταση πραγματοποίηθηκε δυνάμει της από 1η Ιανουαρίου 2012 σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτοεκφορτώσεων εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών υπηρεσιών στην Προβλήτα ΙΙ του Νέου ΣΕΜΠΟ του Λιμένος Πειραιώς μέχρι και την 1η Ιανουαρίου 2017, και στην Προβλήτα ΙΙΙ, η κατασκευή της οποίας εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2013.