Η New York Fed, η κεντρική τράπεζα της Νέας Υόρκης, και συγκεκριμένα το τμήμα της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας που είναι υπεύθυνο για τα οικονομικά της Fed, δήλωσε ότι ήδη από το 2007 γνώριζε ότι η Barclays έδινε λάθος αναφορές για τη διαμόρφωση του επιτοκίου Libor

 

Για παράδειγμα, ένα στέλεχος της βρετανικής τράπεζας είχε δηλώσει σε στέλεχος της Federal Reserve Bank of New York τον Απρίλιο του 2008 ότι «η Barclays έδινε εσφαλμένα στοιχεία προκειμένου να μην της κολλήσει το στίγμα ότι κάνει κάτι διαφορετικό στις αναφορές για το επιτόκιο σε σχέση με τις άλλες τράπεζες.» 


Το ίδιο στέλεχος της τράπεζας είχε δηλώσει ότι κατά την γνώμη του, και οι άλλες τράπεζες έδιναν εσφαλμένες αναφορές για το Libor.