Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κατόπιν της εκλογής του από τη Γενική Συνέλευση στις 29/6, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία "Αττικές Εκδόσεις", όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για τρία έτη, ήτοι έως 30/6/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως: 

 

1. Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος 

2. Ζeno Pellizzari Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος 

3. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλης, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

4. Roberto Briglia, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

5. Christiana Tettamanzi, Μη εκτελεστικό Μέλος 

6. Enrico Vigano, Eκτελεστικό Μέλος 

7. Ελένη - Αννα Κυρκιλή, Mη εκτελεστικό Μέλος 

8. Νικόλαος Μουζάκης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος