Το ισχύον φορολογικό σύστημα έκλεισε τον κύκλο του, επεσήμανε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης μιλώντας στο  8ο Ετήσιο Φορολογική Συνέδριο.

Ο κ. Μαυραγάνης επεσήμανε επίσης τρία σημεία στα οποία θα υπάρξουν αλλαγές:

-Πρώτον, η υπερφορολόγηση προκαλεί αύξηση της φοροδιαφυγής όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και το φορολογικό σύστημα δεν είναι σύγχρονο.

-Δεύτερον, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την ύφεση

-Τρίτον ο εκσυγχρονισμός του φορολογικού μας συστήματος περνά μέσα από μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση.

Σύμφωνα με τον υφυπουργός,  η μεταρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα της χώρας πρέπει να έχει γνώμονα δέκα αρχές ή κριτήρια: διαφάνεια, ουδετερότητα, ευρύτητα φορολογικής βάσης, απλότητα, βεβαιότητα-σταθερότητα, λειτουργικότητα, αναπτυξιακή διάσταση, ισορροπία φόρων, ισότητα και νομιμότητα.

Για τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, ανέφερε την εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου το 2013 για κινητή και ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τις εξωχώριες εταιρείες, εξοπλισμός των τελωνείων -συνοριακών και εισαγωγής- με τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Επίσης, μίλησε για αντικατάσταση από το 2013 του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών και του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας από ενιαίο προοδευτικό φόρο ακινήτων αλλά και επανεξέταση του συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης ακινήτων με βάση τα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές χώρες.