Παραμένουν στη θέση τους οι 8 διοικητικοί σύμβουλοι των Κυπριακών Αερογραμμών, σύμφωνα με τη Stockwatch.


Η εταιρεία διευκρινίζει σε σημερινή ανακοίνωση, ότι τα 8 μέλη του ΔΣ που διορίστηκαν από την κυβέρνηση δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις τους αλλά συνεχίζουν ν' ασκούν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.


Απλά, προστίθεται, εν όψει του πρόσφατου νομοθετήματος της βουλής που συνδέει την οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση προς την εταιρεία με την παύση των συγκεκριμένων μελών, αυτά θεώρησαν πρέπον να θέσουν, και με επιστολή τους ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012 έθεσαν, την παραίτηση τους στη διάθεση του υπουργού Οικονομικών.


Την περασμένη Πέμπτη η βουλή ενέκρινε την υπό όρους αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των ΚΑ κατά 15 εκ. ευρώ. Με τροπολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία περιλήφθηκε στο νόμο, θα πρέπει να αντικατασταθούν τα οκτώ μέλη του ΔΣ που διορίζονται από την κυβέρνηση και να επιλέγονται μετά από εισήγηση του υπουργού Οικονομικών και τη σύμφωνη γνώμη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.